Školička v Kutné Hoře
pro děti 2 - 6 let

OTEVŘENO: PO - PÁ 6:45 - 17:15
 Projekty EU

Vážení rodiče,
centrum HAFÍK, z.s. je součástí projektu Operační program Zaměstnanost a tím se tak zapojilo do výzvy č. 132 pod názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Projekt Podniková dětská skupina Hafík (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015102) je podpořen Evropskou unií a Evropským sociálním fondem.

Hlavními cíli tohoto projektu jsou:

  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Snížení rozdílu v postavení žen a mužů na trhu práce
  • Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce
Výstupem projektu je provoz školičky pro děti našich partnerských podniků ve věku 2 – 6 let, kde minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo je na rodičovské dovolené.

Díky tomuto programu bude moci Centrum HAFÍK, z.s. poskytnout Vašim dětem ještě více pohodlí v naší školičce.
   

Václavské náměstí 275/4, 284 01 Kutná Hora | Tel: 737 11 83 11 | Email: info@skolickahafik.cz